آبی تلگرامی

کوچ وایبری ها به تلگرام و زمزمه های فیلترینگ…

هفته نامه چلچراغ – حمیرا علایی: کسانی که از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، روزگاری بیشترین رنگی که روی صفحه نمایش گوشی شان رخ نمایی می کرد، «بنفش وایبری» بود اما حالا در گردشی […]

DETAIL