آب دادن به آلوئه ورا

اطلاعاتی درباره گیاه آلوئه ورا

 پرورش گیاه آلوئه ورا: آلوئه ورا یک گیاه رایج آپارتمانی است و بطور سنتی در منازل برای خواصدارویی عالی آن پرورش داده می شود. آلوئه ورا یک گیاه چندساله است و به خانواده سوسن (lily […]

DETAIL