آتش نشانی

۵/۵ هکتار از جنگلهای چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد

شهرکرد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: پنج و نیم هکتار از جنگلها و مراتع زاگرس مرکزی در شهرستانهای اردل و لردگان استان چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد. علی محمدی مقدم عصر […]

DETAIL