آثار و برکات روزه

آثار و برکات روزه

آثار و برکات روزه داری در بیانات معصومین علیه السلام روزه برای این است که ثروتمند و نیازمند با هم مساوی شوند ، بدین معنا که ثروتمند (در حالت طبیعی) طعم گرسنگی را نمی‌چشد تا […]

DETAIL