آخرین SDK

معرفی رسمی اندروید M با نام مارشمالو

در دوشنبه شب شرکت گوگل از مجسمه اندروید جدید خود با نام مارشمالو رونمایی کرد و در آخر نام به روزرسانی بعدی اندروید نیز تایید شد.پس اندروید M همان اندروید مارشمالو نام گذاری شد. گوگل طبق معمول […]

DETAIL