آداب پیشنهاد ازدواج به دختر ها

روش های پیشنهاد ازدواج به دخترها

وقتی دختر مورد علاقه تان را در محیط کار، دانشگاه یا یک فضای عمومی می بینید ممکن است تصمیم بگیرید نظر او را درباره خودتان بدانید و در صورت موافقت موضوع را با خانواده ها […]

DETAIL