آدرس هتل اکسیس

هتل اکسیس فرودگاه امام خمینی تهران

هتل اکسیس فرودگاه امام خمینی در فاصله چند قدمی از ترمینال مسافربری فرودگاه امام میزبانی جدید برای پذیرایی از شما مسافران گرانقدر میباشید چنین موقیعت مکانی این مجموعه را نسبت به سایر هتل های تهران […]

DETAIL