آدرس هتل فردوسی تهران

هتل فردوسی تهران

هتل بزرگ فردوسی در مرکز فرهنگی و تجاری شهر تهران و در محل میدان امام خمینی واقع شده است با یک موقعیت مکانی خاص در میان هتل های تهران. نزدیکی به بازار بزرگ و مجاورت […]

DETAIL