آذربایجان شرقی

نگرش هیئت فوتبال آذربایجان شرقی علمی کردن این رشته ورزشی است

احد نظرزاده امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره مربیگری درجه C آسیا در تبریز، اظهار داشت: این دوره با درخواست کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال آذربایجان شرقی و با موافقت و […]

DETAIL