آسیب شناس اجتماعی

۲۱ درصد معتادین لیسانس به بالا هستند

مشاور و دبیر اتاق فکرستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش های اخیر ۲۸ درصد افراد معتاد اولین بار در منزل دوستان شان مواد مصرف کردند، اظهار کرد: […]

DETAIL