آغاز فروش رسمی OnePlus 2 در اروپا، آمریکا و هند از امروز