آمار نصب اندروید آبنبات چوبی

آمار نصب اندروید آبنبات چوبی روی بیش از ۲۱ درصد از گجت‌ها نصب شده است

گوگل اطلاعات آماری مربوط به سهم هر یک از نسخه‌های اندروید را منتشر کرد. براین اساس در ماه سپتامبر، اندروید آبنبات چوبی روی بیش از ۲۱ درصد از ابزار‌های اندرویدی نصب شده است. اندروید آبنبات […]

DETAIL