آمار و ارقام تلگرام

تعداد کاربران تلگرام به بیش از ۶۰ میلیون رسید

هم اکنون تعداد کاربران تلگرام به بیش از ۶۰ میلیون رسید. میزان وقت‌گذرانی کاربران با تلگرام رشدی خیره‌کننده داشته و نسبت به فوریه سال ۲۰۱۵ دوازده برابر بیشتر شده است. در آن ماه اعلام شد […]

DETAIL