آمار کاربران تلگرام

تعداد کاربران تلگرام به بیش از ۶۰ میلیون رسید

هم اکنون تعداد کاربران تلگرام به بیش از ۶۰ میلیون رسید. میزان وقت‌گذرانی کاربران با تلگرام رشدی خیره‌کننده داشته و نسبت به فوریه سال ۲۰۱۵ دوازده برابر بیشتر شده است. در آن ماه اعلام شد […]

DETAIL