آپدیت جدید اینستاگرام

اینستاگرام بدون محدودیت تصاویر مربعی

اگر از اپلیکیشن های متفرقه برای تنظیم سایز تصاویر خود استفاده می کردید، با آپدیت جدید اینستاگرام دیگر احتیاجی به آن ها ندارید. در اصل دیگر لازم نیست تصاویر شما در قالب مربعی ارائه شوند. […]

DETAIL