آژیر قرمز تب کنگو و آنفلوآنزای مرغی در مازندران به صدا درآمد

آژیر قرمز تب کنگو و آنفلوآنزای مرغی در مازندران به صدا درآمد

هنوز تبعات بیماری آنفلوآنزای مرغی در مازندران فراموش نشده که تب کنگو به سراغ این استان آمد و اولین قربانی را نیز گرفت. بیماری فوق حاد پرندگان و آنفلوانزای مرغی و تب کریمه کنگو در […]

DETAIL