آیات

ثواب خواندن سوره قدر برابر با شهادت است

قرآن کریم کتابی است که می‌تواند ظلمت‌های جهل و مشکلات انسان‌ها را برطرف کند و بهترین راه استفاده از این کتاب هدایت، خواندن و تدبّر و تفکّر در آیات آن است. بعضی از سوره های […]

DETAIL