آیا می دانید

آیا میدانید سری ۱

-آیا می دانید آن چه که مسافران بیشتر از هر چیز دیگری فراموش می کنند به همراه بردارند مسواکشان است –آیا می دانید سیب برای بیدار شدن در صبح از قهوه مؤثرتر است -آیا می […]

DETAIL

مورچه پاندا ( euspinolia militaris )

این مورچه نادر موجود مخملی با نام علمی euspinolia militaris که بنام مورچه پاندا معروف است در واقع نوعی زنبور بدون بال است که زیستگاه اصلی آن کشور شیلی است ولی در مناطقی از مکزیک، […]

DETAIL