آیفون 6 اس 4 برابر محبوب تر آیفون 6 اس پلاس است

آیفون ۶ اس ۴ برابر محبوب تر آیفون ۶ اس پلاس است

چند هفته است که فروش آیفون‌های جدید آغاز شده و همین فرصت برای بررسی‌ها و آمارگیری‌های مختلف کافی است. در همین راستا گزارش منتشرشده جدیدی از میزان محبوبیت بیشتر آیفون ۶ اس در قیاس با […]

DETAIL