آیکن‌

غیرفعال Parallax Effect در iOS 7

قابلیت جالبی در iOS 7هست به نام  Parallax Effect که توسط  این قابلیت با حرکت دادن دستگاه، آیکن‌های روی صفحه نمایش و هم‌چنین تصویر پشت‌زمینه با حرکت دست کاربر تغییر خواهند کرد گویی میان آیکن‌ها […]

DETAIL