ابراز علاقه مایکروسافت به اپل با تولید اپلیکیشن ها