اتومبیل الکتریکی اپل

اپل در حال ساختن اتومبیل الکتریکی خود است

 طبق گزارشات و اظهارات تحلیلگران بازار، اپل در حال آماده کردن اتومبیل الکتریکی خود برای عرضه در سال ۲۰۱۹ است و اسم این پروژه را «تیتان» گذاشته است. اپل برای این پروژه ۱۸۰۰ نفر استخدام کرده است […]

DETAIL