اثرات لغو تحریم در بلندمدت نمایان می شود

رشد اقتصادی به تحریم ها ربطی ندارد,اثرات لغو تحریم در بلندمدت نمایان می شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: اینکه انتظار داشته باشیم در صورت لغو تحریم در کوتاه مدت توسعه رخ دهد منطقی نیست و این موضوع نیاز به گذشت به زمان دارد. محمدقلی یوسفی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها […]

DETAIL