اجرای ساختمان

کتاب آموزش اجرای ساختمان ( از خاک تا ساخت)

آموزش اجرای ساختمان همواره یکی از دغدغه های مهندسینی است که تجربه کافی در این کار را ندارند و البته دانستن جزییات اجرا ساختمان یکی از مهمترین مسائل هر مهندس عمران و معمار است . […]

DETAIL