اخبار اختصاص سبد کالا به کارگران

اخبار اختصاص سبد کالا به کارگران

کارگران می گویند با توجه به اوضاع معیشتی و کسری درآمدشان، از دولت توقع داشتند در ماه مبارک رمضان دستکم یک بسته غذایی برای آنهایی که ماهیانه زیر یک میلیون تومان می‌گیرند در نظر گرفته […]

DETAIL