اخبار برنامه ها

تعداد کاربران اینستاگرام از مرز ۴۰۰ میلیون گذشت

هم اکنون کاربران اینستاگرام به از مرز ۴۰۰ کیلیون نیز گذشتند. تقریبا ۹ ماه پیش بود که مشخص شد ۳۰۰ میلیون نفر در حال استفاده از این شبکه‌اند. در این اپلیکیشن معروف ۹ ماه قبل‌تر از […]

DETAIL