اختلال غذا خوردن

خطرناک ترین اما قوی ترین داروی لاغری

فنترمین، یک داروی کلی است که در حدود چند دهه است که وجود دارد و توانسته علیرغم ورود رقبای جدید همچنان در گروه قرص های لاغری قرار بگیرد.  این دارو به عنوان عاملی موثر در […]

DETAIL