ارزش طلا?

قیمت روز طلا و سکه

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان انس طلا ۱,۱۵۵٫۹۰ (۰٫۲۲%) ۲٫۵۰ ۱,۱۵۵٫۴۰ ۱,۱۵۸٫۷۰ ۹:۰۳ مثقال طلا ۳,۸۶۷,۰۰۰ (۰%) ۰ ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۲۲ تیر گرم طلای ۱۸ ۸۹۱,۸۶۰ (۰%) ۰ ۸۸۲,۶۳۰ ۸۹۴,۸۶۰ ۲۲ تیر […]

DETAIL