ارزیابی توانایی

با تلفن همراه انعقاد خون بسنجید

ظاهرا محبوبیت  بسیاری بوجود آمده تا بتوانیم تمام کارهایمان را با موبایل انجام دهیم. اکنون تست انعقاد خون هم به آن افزوده شده است. اشخاصی که مشکل انعقاد خون دارند، مثل مبتلایان به  امراض هموفیلی […]

DETAIL