ارسال و دریافت فایل‌ها

برنامه‌ی SHAREit برای انتقال فایل‌ها

ارسال و  دریافت فایل‌ها از طریق اینترنت، اغلب طول می‌کشد و امکان دارد که انتقال آنها از طریق بلوتوث نیز به‌دلیل حجم بالای فایل و یا ناسازگاری دو دستگاه امکان پذیر نباشد. مثلا، چگونه باید […]

DETAIL