ارسال SMS از طریق کامپیوتر بدون اتصال ب اینترنت

ارسال SMS از طریق کامپیوتر بدون اتصال ب اینترنت

با تحقیقات بسیاری زیادی که سایت ذره بین از جناب آقای دکتر مهدی نیامنش مدیرعامل شرکت پیک آسا سیستم کرده است ایشون به سرویسی اشاره کرده اند که میتوان بدون اتصال به اینترنت از طریق […]

DETAIL