استاندارد Rezence

شارژ بیسیم توسط گوشی های فلزی

کمپانی کوالکام از موفقیت خود در دستیابی به تکنولوژی شارژ بیسیم گوشی‌های با بدنه فلزی همه را حیرت زده کرد.به منظور پشتیبانی گوشی‌های فلزی از شارژ بی‌سیم، باید کیس‌های ثانویه‌ای دور آن‌ها قرار داد شود، […]

DETAIL