استخر و عفونت قارچی‌

بیماری‌های پوستی تابستان‌

بیماری‌های پوستی تابستان‌با شروع فصل تابستان و شدت یافتن گرمای هوا شیوع برخی از بیماری‌های پوستی افزایش می‌یابد اما به گفته متخصصان پوست، تنها با رعایت بهداشت فردی می‌توان از بسیاری از این بیماری‌ها پیشگیری […]

DETAIL