استفاده آیفون از شبکه Wi-Fi هوشمند درios 9

استفاده آیفون از شبکه Wi-Fi هوشمند درios 9

استفاده از Wi-Fi در آیفون به شکل هوشمندانه ای انجام نمی شود و کاربران این تلفن همراه وقتی تحت پوشش یک شبکه Wi-Fi ضعیف قرار می گیرند ،نمی توانند صفحات مختلف وب را باز کنند. حال تصور کنید […]

DETAIL