استفراغ

تمهیدات بهداشتی ایران برای مقابله با«مِرس»

با توجه به شیوع بیماری مرس در کره‌جنوبی و گزارش‌های حاکی از مرگ و میر بر اثر این بیماری، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تمهیدات بهداشتی ایران برای جلوگیری از ورود این بیماری […]

DETAIL