استور ویندوز ۱۰

اپلیکیشن Nearby Numbers برای کاربران چینی زبان ارائه شد

مایکروسافت  اپلیکیشن جدیدی را برای کاربران چینی زبان ویندوز ۱۰ موبایل منتشر کرده است که این اپلیکیشن  Neaerby Numbers نام دارد. این برنامه به گونه ایی طراحی شده است تا با برنامه ی Phone گوشی کاربران […]

DETAIL

به روز رسانی اپلیکیشن ماشین حساب ویندوز ۱۰

مایکروسافت یک به روز رسانی جدید برای اپلیکیشن  ماشین حساب در ویندوز ۱۰ ارائه کرد. این یک به روز رسانی جزئی است و به نظر نمی رسد که ویژگی جدیدی را به همراه داشته باشد. […]

DETAIL