اسپورت

بوگاتی ویرون های خاص‌

تولید بوگاتی ویرون رسماً‌ به پایان خود رسیده است؛ ۴۵۰ دستگاه خودروی جنجالی ویرون که از میان آنها ۳۴ دستگاه به صورت نسخه ویژه بوده‌اند. در ادامه، یک راهنما برای خاص‌ترین نسخه‌های ویژه بوگاتی ویرون […]

DETAIL