اس ام اس تنهایی سری 3

اس ام اس تنهایی سری ۳

احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفرِه تنهایی های دو نفره است *********************************** دلم خوش نیست غمگینم . . . کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند . . . کسی شاید نمیگیرد مرا از […]

DETAIL