اس ام اس تنهایی سری2

اس ام اس تنهایی سری۲

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز ****************************************** آشنایان کهن را خبری از دل تنهایم نیست غم دل با که بگویم که کسی یادم نیست […]

DETAIL