اس ام اس تولد سری 3

اس ام اس تولد سری ۳

پلک جهان می پرید دلش گواهی میداد اتفاقی می افتد و فرشته ای از آسمان فرود آمد تولدت مبارک *********************************** عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمی شناسم دوستت دارم و سبدی از گل های […]

DETAIL