اس ام اس جدایی

اس ام اس خداحافظی سری ۲

ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار منو از خاطره کم کن تا ابد خدا نگهدار *************************************** رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند آسمانی تر از آن بود که در خاک […]

DETAIL

اس ام اس تنهایی سری۲

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز ****************************************** آشنایان کهن را خبری از دل تنهایم نیست غم دل با که بگویم که کسی یادم نیست […]

DETAIL

اس ام اس جدایی

خلوت گزیده ام من ای داد از این جدایی اشکم روان به دامن فریاد از این جدایی تا کی ز دوری او چون شمع ها بسوزم ویرانه های غم شد آباد از این جدایی ***************************************************** […]

DETAIL