اس ام اس خداحافظی سری 3

اس ام اس خداحافظی سری ۳

چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ خداحافظ بدون تو گمان کردی که می مانم خداحافظ بدون من یقین دارم که می مانی **************************************** […]

DETAIL