اس ام اس عاشقانه سری 10

اس ام اس عاشقانه سری ۱۰

لبخند که میزنی … پر میشوم از بهانه های خواستنت پر میشوم از طنین خوش صدای نفسهایت و زمزمه های در گوشی ! ******************************************** عاشقانه هایت را که میفرستی ابتدا ذوق میکنم سپس دلم میگیرد […]

DETAIL