اس ام اس عاشقانه سری 14

اس ام اس عاشقانه سری ۱۴

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ! یکی که گم شود دیگری محکوم به آوارگیست ******************************** او راحت از من گذشت خدایا از او راحت نگذر … ************************** یادت باشد به خوابم آمدی […]

DETAIL

اس ام اس عاشقانه سری ۱۴

بدهکار هیچکس نیستم جز همین ماه،که “تو” را مدام به یادم می آورد ! ***************************** ای در دلـــــــم نشسته… از “تو” کجا گریزم،کجـــــــــــا…؟! ******************** “تو” در آسمــــــان هایی اینجا روی زمین تنها با تصویرت عاشق […]

DETAIL