اس ام اس عاشقانه سری 16

اس ام اس عاشقانه سری ۱۶

ﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻢ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﯿﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ! ************************************** رشک می برم به صراحت بید به بهار به زمزمه ی وزینِ باد به متانت عاشقانه‌ ی برگ رشک می برم به جاده‌های […]

DETAIL