اس ام اس عاشقانه سری 5

اس ام اس عاشقانه سری ۵

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . . *********************************************** دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… […]

DETAIL