اس ام اس عاشقانه سری 6

اس ام اس عاشقانه سری ۶

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . **************************************** عشق چیز عجیبی نیست ، عزیز دلم ! همین است که تو […]

DETAIL