اشتراک گذاشتن

اشتراک گذاشتن اینترنت کامپیوتر با گوشی

کی از راه های انتقال اینترنت کامپیوتر به گوشی اندرویدی نرم افزار Reverse Tethering هست.شما می توانید با استفاده از این نرم افزار اینترنت پرسرعت خود را که مودم ان با سیم هست و امکان […]

DETAIL