اصول موسیقی

تئوری موسیقی

  علمی است که از قواعد و اصطلاحات موسیقی گفتگو می کند .   تعریف موسیقی   موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله صداهاست . مهم ترین عوامل تشکیل دهنده موسیقی و صدا و وزن […]

DETAIL