اطلاعات

ترفندهای تشخیص گوشی اصل با تقلبی

عدم ثبات قیمت در بازار تلفن همراه و وجود گوشی های تقلبی زیاد موضوعی است که امر خرید و انتخاب گوشی را کمی دشوار می‌کند. اکثر خریداران موبایل یا حتی افرادی که به بازارهای موبایل […]

DETAIL